Bor atıklarından altın değerinde rubidyum bulundu.


 Yalova’da düzenlenen konferansta, bor kaynaklarının ekonomi açısından önemi anlatıldı.
Yalova Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜBİTAM) ve Yenilenebilir Enerji Kulübü (YÜYEK) tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Bor Kaynakları ve Önemi“ konulu konferans Yalova Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda yapıldı. Konferansa bor madenlerinin Türkiye’nin geleceği açışından ne kadar değerli olduğunu anlatmak ve girişimcileri yatırıma teşvik etmek maksadıyla çeşitli üniversitelerde konferanslar veren Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Erdoğan konuşmacı olarak katıldı. Türkiye’nin dünyadaki bor rezervinin yüzde 73’lük bölümüne sahip olduğunu belirten Prof. Erdoğan, “Bu maden Türkiye için muazzam bir kaynaktır” dedi.
Bor atıkları üzerinde yaptıkları incelemelerden elde ettikleri sonuçları paylaşan Erdoğan bor atıkları üzerinde rubidyum elementinin varlığını tespit eden çalışmaları dünyada ilk defa kendilerinin yaptığını belirtti. Bor atıklarından rubidyum üretilmesinin çok mühim olduğunu kaydeden Erdoğan, “1 gram rubidyum 72 
dolar Uluslararası veriler de bunu göstermektedir" diye konuştu.
Rubidyum elementinin gece görüş, tıbbi görüntüleme cihazları ile fiber optik telekomünikasyon, radyasyon algılama sistemleri ve tıp alanında kullanıldığını dile getiren Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bor madeninin türevlerinden olan bir ton borik asitin uluslararası fiyatı 500 ile 700 dolar arasındadır. Yani bir kilogram borik asit 0,5 ile 0,7 dolar arasında değişiyor. Bir kilogram rubidyum ise uluslararası piyasalarda 72 bin dolar. Dolayısıyla bizim bor atıklarında lityum, rubidyum ve rubidyumun özelliklerini taşıyan sezyum konusunda çalışmalarımız var. Lityum ve rubidyum konusu uygulamaya gelmiş, sezyum ile ilgili çalışmalarımız ise devam etmektedir. Bunlar, kardeş element olduklarından bor atıklarında ortalama 1000 ’ppm’e yakın rubidyum bulunmaktadır. Yani bir ton atıkta 1000 gram rubidyum vardır. Bu az gibi görünmekle beraber, bu oran altın yataklarında ise 20 ppm. Dolayısıyla rubidyumun bu atıklarda ne kadar zengin olduğunu tasavvur edebiliriz. Emet ve 
Hisarcık ilçelerindeki bor işletmelerinde bir yılda 3,5 milyon ton endüstriyel atık çıktığı göz önünde bulundurulduğunda bu fevkalade bir değerdir".
kaynak:http://www.milliyet.com.tr/borun-atigi-da-para-ediyor-yalova-yerelhaber-1084718/

0 yorum: